बागलुङ भकुण्डेको मनोरम हिरातालको एक दृष्य

hiratal