बागलुङ, १६ जेठ । संघीय सरकारले बागलुङ जिल्लालाई ३ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजित गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण मार्फत बागलुङका दश स्थानीय पालिकालाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरेर ३ अर्ब ८७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बागलुङका पालिकालाई चालु तर्फ ३ अर्ब ५० करोड ८६ लाख र पूँजीगत तर्फ ३६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेका छन् ।

चार वटा नगरपालिकालाई २ अर्ब ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र छ वटा गाउँपालिकाहरुलाई १ अर्ब ८३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ । बागलुङका चार नगरपालिका मध्य सबैभन्दा धेरै बागलुङ नगरपालिकालाई बागलुङ नगरपालिका ७४ करोड ७२ लाख र सवैभन्दा कम ढोरपाटन नगरपालिकालाई ढोरपाटन नगरपालिका ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ । यस्तै गाउँपालिका तर्फ सबैभन्दा धेरै काठेखोला गाउँपालिकालाई काठेखोला गाउँपालिका ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र सबैभन्दा कम तमानखोला गाउँपालिका १७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ ।

(रु. लाखमा)

विनियोजित वजेट अनुसार यस आर्थिक वर्षका लागि बागलुङ नगरपालिकामा ७४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, गल्कोट नगरपालिका ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, जैमिनी नगरपालिका ४९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र ढोरपाटन नगरपालिका ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ ।

यस्तै गाउँपालिका तर्फ काठेखोला गाउँपालिका ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, तमानखोला गाउँपालिका १७ करोड ९१ लख रुपैयाँ, ताराखोला गाउँपालिका २४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, निसीखोला गाउँपालिका २८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, बडिगाड गाउँपालिका ४४ करोड ६ लाख रुपैयाँ र बरेङ गाउँपालिका २५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघिय सरकारले बागलुङलाई ३ अर्ब ५७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको थियो ।

कुन पालिकालाई कति बजेट?
नगरपालिकाहरु

१) गल्कोट नगरपालिका ४७ करोड ४८ लाख
२) जैमिनी नगरपालिका ४९ करोड ५७ लाख
३) ढोरपाटन नगरपालिका ३२ करोड ७० लाख
४) बागलुङ नगरपालिका ७४ करोड ७२ लाख
गाउँपालिकाहरु
१) काठेखोला गाउँपालिका ४१ करोड ५८ लाख
२) तमानखोला गाउँपालिका १७ करोड ९१ लख
३) ताराखोला गाउँपालिका २४ करोड ९२ लाख
४) निसीखोला गाउँपालिका २८ करोड ८३ लाख
५) बडिगाड गाउँपालिका ४४ करोड ६ लाख
६) बरेङ गाउँपालिका २५ करोड ९८ लाख

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here