बागलुङका नगरपालिकाहरुको यस्तो हविगतः भाडाको घरमा कार्यालय

121

बागलुङ नगरपालिका

१) तपाईको नगरपालिकाको आफ्नै भवन छ की छैन् ? भवनमा मिटिङ हल, कार्यसम्पादनको लागि कर्मचारीहरुको छुट्टाछुट्टै कोठा छन् की छैनन् ?
जनकराज पौडेल (प्रमुख)ः कार्यालय छ तर मिटिङ हलको लागि कोठा सानो छ, भवनको संचरना पुरानो र साना भएकोले अहिले त्यसको व्यवस्थापन हुँदैछ । अहिले सानो मिटिङहरु सानो कोठामा नै संचालन गरिरहेका छौं तर पौष मसान्तमा हुने वजेट व्यवस्थापनको लागि मिटिङको लागि होटलमा दिनको २ हजारको दरले संचालन गरिरहेको छौं ।
२) तपाईहरुको कर्मचारीहरुको लागि आवास गृह आफ्नै छ की छैन् ? नभए कति भाडामा आवास गृह संचालन गरिरहनु भएको छ ।
युक्तप्रसाद सुवेदी (योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत)ः हाम्रो कार्यालयमा आवास गृहको व्यवस्थापन रहेको छैन तर मेयर र कार्यकारी अधिकृतलाई भाडामा आवासको व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिले मेयरको आवासको लागि मासिक २२ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्ने गरिएको छ । कार्यकारी अधिकृतको लागि पहिलेको आवास गृह छोड्नुपर्ने भएको र अहिले नयाँ आवास गृहको खोजी भईरहेकोले कति तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन ।
३) तपाईहरुको सवै वार्डहरुका वार्ड कार्यालयहरु छन् की छैनन् ?
जनकराज पौडेलः सवै वार्डहरुका वार्ड कार्यालयहरु छैनन् । वार्ड नम्बर १, ३, ५, ८, १०, १२, १३ र १४ का आफ्नै वार्ड कार्यालयहरु छन् तर वार्ड नम्बर २ को लागि नगरपालिकाको पहिलेको सेवा केन्द्रमा कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छभने ४, ६, ७, ९ र वार्ड नम्बर ११ ले भाडामा कार्यालय संचालन गरिरहेका छन् ।

जैमिनी नगरपालिका

१) तपाईको गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छ की छैन् ? भवनमा मिटिङ हल, कार्यसम्पादनको लागि कर्मचारीहरुको छुट्टाछुट्टै कोठा छन् की छैनन् ?
ईन्द्रराज पौडेल (प्रमुख)ः हाम्रो आफ्नै गाउँपालिकाको कार्यालय छैनन् । अहिले हामीले मासिक रु ३० हजार भाडामा कार्यालय व्यवस्थापन गरि रहेका छौं । घर भाडामा लिएर कार्यालय संचालन गरेता पनि अहिले मिटिङ हलको लागि कोठा छैनन् र सवै कर्मचारीहरुलाई छुट्टाछुट्टै कोठाको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन् । अहिले लेखाको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्थापन गरिएता पनि अरु सवै एउटै कोठामा काम गरिरहेका छौं ।
२) तपाईहरुको कर्मचारीहरुको लागि आवास गृह आफ्नै छ की छैन् ? नभए कति भाडामा आवास गृह संचालन गरिरहनु भएको छ ।
ईन्द्रराज पौडेल (प्रमुख)ः हाम्रो कार्यालय नभएको र भाडामा कार्यालय संचालन गरिएकाले आफ्नै आवास छैन् । अहिले मेयर, उपमेयर र कार्यकारी अधिकृतको लागि मासिक ९ हजारका दरले आवासको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
३) तपाईहरुको सवै वार्डहरुका वार्ड कार्यालयहरु छन् की छैनन् ?
ईन्द्रराज पौडेल (प्रमुख)ः सवै वार्डहरुका वार्ड कार्यालयहरु छैनन् । अहिले ३, ९ र ५ वार्डको कार्यालय भाडामा संचालन गरिएको छ ।

गल्कोट नगरपालिका


१) तपाईको गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छ की छैन् ? भवनमा मिटिङ हल, कार्यसम्पादनको लागि कर्मचारीहरुको छुट्टाछुट्टै कोठा छन् की छैनन् ?

भरत शर्मा गैरे (प्रमुख)ः हाम्रो आफ्नै नगरपालिकाको कार्यालय छैनन् । अहिले हामीले मासिक रु ३५ हजार भाडामा कार्यालय व्यवस्थापन गरि रहेका छौं । घर भाडामा लिएर कार्यालय संचालन गरेता पनि अहिले मिटिङ हलको लागि कोठा छैनन् । हामीहरु मिटिङ बस्नुपर्दा कार्यालयको बाहिरी चौरमा बस्ने गरेका छौं । सवै कर्मचारीहरुलाई छुट्टाछुट्टै कोठाको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन् । अहिले योजना शाखालाई छुट्टै कोठाको व्यवस्थापन गरिएको छभने अरुलाई एउटै कोठामा संचालन गरिएको छ ।
२) तपाईहरुको कर्मचारीहरुको लागि आवास गृह आफ्नै छ की छैन् ? नभए कति भाडामा आवास गृह संचालन गरिरहनु भएको छ ।
भरत शर्मा गैरे (प्रमुख)ः हाम्रो कार्यालय नभएको र भाडामा कार्यालय संचालन गरिएकाले आवास गृह हुने कुरै आएन । त्यसैले अहिले मेयर र उपमेयरलाई ९÷९ हजारका दरले मासिक भाडा तिर्ने गरी आवासको व्यवस्थापन गरिएको छ । अन्य कर्मचारीहरु भने अहिले आफ्नै खर्चमा भाडामा बस्ने गरेका छन् । अब कार्यकारी अधिकृतको लागि भएपनि आवासको लागि बजेट छुट्टाउनेकी भन्ने भईरहेको छ ।
३) तपाईहरुको सवै वार्डहरुका वार्ड कार्यालयहरु छन् की छैनन् ?
भरत शर्मा गैरे (प्रमुख)ः सवै वार्डहरुका वार्ड कार्यालयहरु छैनन् । अहिले ६, ४ र ९ वार्डहरुले कार्यालय भाडामा संचालन गरिरहेका छन् ।

ढोरपाटन नगरपालिका

१) तपाईको गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छ की छैन् ? भवनमा मिटिङ हल, कार्यसम्पादनको लागि कर्मचारीहरुको छुट्टाछुट्टै कोठा छन् की छैनन् ?
देवकुमार नेपाली (प्रमुख)ः अहिले हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय छैन् । अहिले हामीले नगरपालिकाको कामको लागि बुत्र्तिबाङमा मासिक ५० हजार भाडा तिर्दै कार्यालय संचालन गरी कामहरु गरिरहेका छौं ।
२) तपाईहरुको कर्मचारीहरुको लागि आवास गृह आफ्नै छ की छैन् ? नभए कति भाडामा आवास गृह संचालन गरिरहनु भएको छ ।
देवकुमार नेपाली (प्रमुख)ः हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय नभएकाले कार्यालय भाडामा संचालन गरेका छौं र त्यही घरमा नै कर्मचारीहरुलाई बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३) तपाईहरुको सवै वार्डहरुका वार्ड कार्यालयहरु छन् की छैनन् ?
देवकुमार नेपाली (प्रमुख)ः छैनन् । अहिले हाम्रो कार्यालय भएको वार्ड भनेको ४ नम्बर वार्ड मात्र हो । अरुमा १, २, ३, ५, ६, ७, ८ र ९ वार्डमा आफ्नै कार्यालय नभएकाले भाडामा कार्यालय संचालन गरिरहेका छन् ।
४) तपाईहरुको गाउँपालिका भित्रका सवै वार्डहरुमा कर्मचारीहरु प्राप्त मात्रमा छन् की छैनन् ?
देवकुमार नेपाली (प्रमुख)ः छैनन् । हाम्रो नगरपालिकामा ९ ओटा वार्डहरु रहेका छन् तर वार्ड सचिव जम्मा १ जना मात्र छन् । नगरपालिका घोषणा हुँदा २ जना सचिव भएता पनि अहिले १ जना सरुवा भएर गएका छन् र अहिले १ जना सचिवले मात्र काम गरेका छन् । वार्ड सचिवहरु नभएका वार्डहरुमा वार्ड अध्यक्षहरुले काम गरिरहनुभएको छ । कर्मचारी प्राप्त मात्रमा नहुँदा वार्डका कामहरु गर्न गाह्रो भएको र हाम्रो नगरपालिकामा पनि काम गर्न धेरै गाह्रो भएको छ ।