हिरा तालको सरसफाई पछि फोटो खिचाउँदै सांसद नरबहादुर थापा

narbdr