Batti Balnai Pardaina


 

Singer – Pashupati Sharma & Samjhana Bhandari
Lyrics/Music – Pashupati Sharma
Artist – Anjali Adhikari/Prakash Saput
Director – Prakash Bhatta